Дюза с електромагнитен клапан

Устройство

Дюзата може да бъде условно разделена на няколко функционални модула:

  • безщифтов разпръскван
  • хидравлична усилваща система
  • електромагнитен клапан.

Горивото се предава от горивопровода високо налягане през захранващ канал към разпръсквача и през смукателен ограничителен отвор към клапанната камера. Клапанната камера е свързана с обратното гориво през изпускателния ограничителен отвор, който може да се отвори посредством електромагнитен клапан.

Принцип на действие

Работата на дюзата може да бъде подразделена на четири работни състояния, когато двигателят и помпата високо налягане работят:

  • дюзата е затворена (при наличие на високо налягане)
  • дюзата се отваря (начало на впръскването)
  • дюзата е напълно отворена
  • дюзата се затваря (край на впръскването)

Работните състояния се определят в резултат на всички сили, които действат върху отделните компоненти на дюзата. Когато двигателят не работи и горивната релса не е под налягане, пружината на разпръсквана държи затворена дюзата.

Дюзата е затворена (положение покой)

В положение покой дюзата не е активирана. Пружината на електромагнитния клапан притиска сачмата връху основата на изпускателния ограничителен отвор. В клапанната камера налягането се повишава до налягането в релсата. Същото налягане действа и върху камерния обем на разпръсквача. Силата, която упражнява налягането в релсата върху външните повърхности на контролното буталце, и силата на пружината на разпръсквача държат иглата на разпръсквача затворена в противовес на силата на отваряне, упражнявана от налягането върху конуса на иглата .

Дюзата се отваря (начало на впръскването)

Дюзата е в покой. Електромагнитният клапан се активира от тока на сработване. Той кара електромагнитния клапан да се отвори много бързо. Необходимите бързи превключвания се постигат, като активирането на електромагнитния клапан от ЕКМ се управлява с високи напрежения и големи токове.

Магнитната сила на вече възбудения магнит превишава силата на клапанната пружина. Котвата повдига съчмата от основата на клапана и отваря изпускателния ограничителен отвор. След кратко време силният ток на сработване се намалява до по-нисък задържащ ток в електромагнита. Когато изпускателният ограничителен отвор бъде отворен, горивото протича от клапанната камера към кухината отгоре и след това през горивопровода за обратно гориво към резервоара Смукателният ограничителен отвор предотвратява пълно компенсиране на налягането. В резултат на това налягането в клапанната камера се понижава. Налягането в клапанната камера спада под налягането в камерата на разпръсквача което все още е равно на налягането в горивната релса. Спадът на налягането в клапанната камера намалява силата която действа върху контролното буталце, и отваря иглата на разпръсквача. Впръскването на гориво започва.

Дюзата е напълно отворена

Темпът на движение на иглата на разпръсквача се определя от разликата в дебита през смукателния и изпускателния ограничителен отвор. Управляващото буталце достига горното си стоп положение и се задържа там върху горивната възглавница (хидравличен стоп). Възглавницата възниква от горивния поток между смукателния и изпускателния ограничителен отвор. Дюзата вече е напълно отворена. В горивната камера се впръсква гориво под налягане, доближаващо налягането в горивната релса.

Балансът на силите в дюзата е подобен на този по време на фаза отваряне. При дадено налягане в системата впръскваната горивна порция е про-порционална на периода от време, през който е отворен електромагнитният клапан. Това впръскване е изцяло независимо от оборотите на двигателя или помпата (система за впръскване на гориво на база продължителност).

Дюзата се затваря (край на впръскването)

Когато токът през електромагнитния клапан се прекъсва, клапанната пружина притиска котвата надолу и сачмата затваря изпускателния ограничителен отвор. Когато изпускателният ограничителен отвор бъде затворен, налягането в контролната камера се повишава отново до налягането в горивната релса през смукателния ограничителен отвор. По-високото налягане упражнява по-голяма сила върху управляващото буталце. Силата върху клапанната камера и силата на пружината на разпръсквача вече превишават силата, която действа върху иглата на разпръсквана, и тя се затваря. Дебитът през смукателния ограничителен отвор определя скоростта на затваряне на иглата на разпръсквача. Целият цикъл на впръскване приключва, когато иглата на разпръсквача се намира в покой върху основата си, като по този начин затваря впръскващите отвори.

Dieselparts
error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ

Този сайт използва "бисквитки". Прочетете повече.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close