Кавитация при горивонагнетателните помпи

kavitacia-dieselparts-gnp

Явлението кавитация, наречено още студено кипене на течността, се среща при теченията, за които динамичното налягане на течността се е увеличило дотолкова, че статичното налягане според уравнението на Бернули е станало по-малко от атмосферното и е достигнало границата на кипене на течността при съответната температура. Появяването на кавитация при работа на горивонагнетателната помпа е нежелателно явление, тъй като предизвиква бързо износване на частите в местата, където се прояви, силен шум и вибрации.

При кавитацията в потока от течност или по обтечените стени се появяват мехурчета, пълни с пара и газ. Движението на тези мехурчета от зоната на понижено налягане в зоната на по-високо налягане довежда до тяхното изчезване. При това свиване и изчезване на мехурчетата частиците от течността се движат ускорително поради разликата на налягането вън и вътре в мехурчето. Изчезването на мехурчетата е свързано с удари на частиците от течността една в друга и в стените, по които те изчезват. От тези удари се получава мигновено местно увеличаване на налягането, което може да достигне 4000.100 000 Pa. Тъй като процесът е поватарящ се, настъпва бързо разрушаване на материала, по който се развива кавитацията. Явлението кавитация е свързано винаги с увеличаване на шума, на вибрациите на горивонагнетателната помпа и понижаване на работните й параметри.

Мерки срещу кавитация

Когато дадена помпа при своята работа кавитира, причините за това трябва да се търсят или в самата конструкция на помпата, или в неподходящо избраната геодезична смукателна височина. За да се получи по-малък вакуум, т.е. по-голяма стойност на налягане, при което няма да има кавитация в работното колело или на друго място в помпата, необходимо е да се намали стойността на хидравличните загуби или стойността на геодезичната смукателна височина на помпата. За намаляването на скоростта, в смукателния тръбопровод е необходимо той да се замени с друг, който има по-голям диаметър. За намаляването на коефициента на хидравличните загуби тръбопроводът трябва да се направи по възможност най-къс и с по-малки местни съпротивления.
При конструирането на нова подкачваща помпа изискването за високи кавитационни качества налага стойностите на относителните скорости да са малки. Това се постига чрез подходящо оформена проточна част и подходящо профилирани лопатки на подкачващата помпа или помпения елемент на горивонагнетателната помпа.

 

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ