Кавитация при горивонагнетателните помпи

kavitacia-dieselparts-gnp

Явлението кавитация, наречено още студено кипене на течността, се среща при теченията, за които динамичното налягане на течността се е увеличило дотолкова, че статичното налягане според уравнението на Бернули е станало по-малко от атмосферното и е достигнало границата на кипене на течността при съответната температура. Появяването на кавитация при работа на горивонагнетателната помпа е нежелателно явление, тъй като предизвиква бързо износване на частите в местата, където се прояви, силен шум и вибрации.

При кавитацията в потока от течност или по обтечените стени се появяват мехурчета, пълни с пара и газ. Движението на тези мехурчета от зоната на понижено налягане в зоната на по-високо налягане довежда до тяхното изчезване. При това свиване и изчезване на мехурчетата частиците от течността се движат ускорително поради разликата на налягането вън и вътре в мехурчето. Изчезването на мехурчетата е свързано с удари на частиците от течността една в друга и в стените, по които те изчезват. От тези удари се получава мигновено местно увеличаване на налягането, което може да достигне 4000.100 000 Pa. Тъй като процесът е поватарящ се, настъпва бързо разрушаване на материала, по който се развива кавитацията. Явлението кавитация е свързано винаги с увеличаване на шума, на вибрациите на горивонагнетателната помпа и понижаване на работните й параметри.

Мерки срещу кавитация

Когато дадена помпа при своята работа кавитира, причините за това трябва да се търсят или в самата конструкция на помпата, или в неподходящо избраната геодезична смукателна височина. За да се получи по-малък вакуум, т.е. по-голяма стойност на налягане, при което няма да има кавитация в работното колело или на друго място в помпата, необходимо е да се намали стойността на хидравличните загуби или стойността на геодезичната смукателна височина на помпата. За намаляването на скоростта, в смукателния тръбопровод е необходимо той да се замени с друг, който има по-голям диаметър. За намаляването на коефициента на хидравличните загуби тръбопроводът трябва да се направи по възможност най-къс и с по-малки местни съпротивления.
При конструирането на нова подкачваща помпа изискването за високи кавитационни качества налага стойностите на относителните скорости да са малки. Това се постига чрез подходящо оформена проточна част и подходящо профилирани лопатки на подкачващата помпа или помпения елемент на горивонагнетателната помпа.

 

Dieselparts
error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ

Този сайт използва "бисквитки". Прочетете повече.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close