Основни прнципи при впръскването на дизеловото гориво

Процесът на горене в дизеловия двигател, разходът на гориво, свързан с мощността на двигателя, съставът на изгорелите газове и шумът от детонаци при горенето в огромна степен зависят от това как е подготвена гориво/въздушната смес.

Параметрите на впръскването на горивото, които са критично важни за качеството на формираната смес, на първо място са:

  • начало на впръскването
  • крива на степента на продухване и продължителност на впръскването
  • налягане на впръскването
  • брой на впръскващите елементи.

При дизеловите двигатели емисиите на изгорелите газове и шумът са много редуцирани от взетите мерките по рабоата на двигателя, напр, регулирането на процеса на горене.

До 80-те години количеството впръскано гориво и началото на впръскването при автомобилните двигатели се регулираше само по механичен път. Все пак спазването на преобладаващите изисквания за ограничени емисии наложи висока точност в настройката на параметрите на впръскването, например предварителното впръскване, основното впръскване, количеството на впръскваното гориво, налягането на впръскването и началото на впръскването, адаптирано към работния режим на двигателя. Това е възможно да се постигане само с използването на ЕКМ, който изчислява параметрите на впръскването като функция от температурата, оборотите на двигателя, натоварването, надморската височина и т.н. Електронният контрол на дизела (EDC) се превърна в преобладаващо разпространена система в дизеловите двигатели.

Тъй като стандартите за емисиите на изгорелите газове стават все по-строги, в бъдеще ще се налага да се въвеждат още мерки за минимизиране на замърсяването на околнага среда Емисиите, както и шумът от изгарянето, могат да продължат да се снижават по пътя на въвеждането на много високо налягане на впръскване, каквото е постигнато при системата помпа – дюза и с характеристика на степента на разтоварване, която е регулируема независимо от нарастването на налягането, както е осъществено със системата комън рейл.

 

Dieselparts
error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ

Този сайт използва "бисквитки". Прочетете повече.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close