Радиална помпа (СР4)

Модификации

СР4 е помпа за високо налягане с управление на подаваното гориво от страната под ниско налягане посредством дозиращ възел. Това управление за първи път се използва при СРЗ, а по-късно е възприето и при СР1Н и CP4.

Принципното устройство е подобно на СР1 и СР1Н. Главните отличителни характеристики на на СР4 са:

  • моноблоков корпус: тази конструкия намалява броя на точките на възможна утечка в секцията под високо налягане и позволява по-голям дебит.
  • Повдигачи: напречните сили, които възникват от напречното движение на задвижващата ексцентрична ролка, не се посрещат директно от помпените буталца, а от повдигачи в стената на корпуса. По този начин помпата има по-голяма стабилност при натоварване и може да издържи на по-високи налягания. Потенциално този тип помпа може да издържи на налагания до 2200 Ьаг.

Модели

Помпи от семейството СР4 се използват както при леките, така и при товарните автомобили. В зависимост от необходимия дебит се използват няколко различни модела. (с една или две помпени секции).

 

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ