Радиална помпа (СР1)

Устройство

Задвижващият вал в корпуса на CP 1 е монти­ран в централен лагер. Помпените елементи (3) са подредени радиално спрямо централния лагер и са на 120° един спрямо друг. Ексцентрикът (2), хванат към задвижващия вал, движи буталото нагоре и надолу.

От ексцентричния вал силата се предава към на нагнетателното буталце посредством задвижваща ролка, плъзгащ пръстен, монтиран на вала на ексцентрика, и базова плочка, прикрепена към буталцето.

Принцип на действие

Нагнетяване и компресиране на гориво

gnp cp1

Помпа BOSCH CP1 1. Задвижващ вал 2. Ексцентрик 3. Помпен елемент с помпено бутало 4. Смукателен клапан 5. Изпускателен клапан 6. Вход на горивото

Първичната подкачваща помпа – електрическа горивна помпа или зъбна помпа с механично задвижване – подава гориво през филтър и водоуловител към смукателната част на помпата високо налягане (6). При системите за леки автомобили със зъбни помпи, хванати към помпата за високо налягане, смукателният отвор е разположен вътре в помпата. Зад смукател­ния отвор е монтиран предпазен клапан. Ако налягането на първичната подкачваща помпа превиши налягането на отваряне (0.5 до 1.5 Ьаг) на предпазния клапан, горивото се изтласква през дроселиращия отвор на предпазния кла­пан към мазителната и охладителната верига на помпата за високо налягане. Задвижващият вал посредством ексцентрика си движи помпеното буталце нагоре-надолу, като повтаря хода на ексцентрика Горивото преминава през смукателния клапан (4) на помпата в камерата над буталцето и помпеното буталце се придвижва надолу (смукателен такт).

Когато ДМТ на буталцето бъде премината, смукателният клапан се затваря и горивото в ка­мерата вече не може да се върне. От този момент горивото започва да се компресира до налягане, по-високо от налягането на първичната подкач­ваща помпа. Повишаващото се налягане отваря изпускателния клапан (5) веднага щом наля­гането достигне налягането в горивната релса. След това нагнетеното гориво преминава към веригата под високо налягане. Помпеното буталце продължава да нагнетява гориво, докато достигне ГМТ (нагнетателен такт). След това налягането се понижава и изпускателният клапан се затваря. Налягането на останалото гориво спада и помпеното буталце се придвижва надолу.

Когато налягането в камерата над буталцето превиши налягането на подкачване, смукателният клапан се отваря и процесът започва отново.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ