Регулатори на налягане в Common Rail системите

Клапан за регулиране на налягането

Функция

Функцията на клапана за регулиране на налягането е да регулира и поддържа налягането в горивната релса в зависимост от натоварването на двигател, т.е.:

  • клапанът се отваря, когато налягането в релсата е твърде високо. Част от горивото се връща от релсата през общ горивопровод обратно към резервоара.
  • Клапанът се затваря, когато налягането в релсата е твърде ниско, като по този начин изолира частта под високо налягане от частта под ниско налягане.

Устройство

$(KGrHqV,!o0FIt6QZ5GGBSTS5hDmI!~~60_35

Клапанът за регулиране на налягането има монтажен фланец, с който се захваща към помпата високо налягане или горивната релса. Котвата изтласква сачмен клапан срещу основата на клапана, за да изолира частта под високо налягане от частта под ниско налягане; това се постига благодарение на комбинираното действие на клапанната пружина и електромагнита, които изтласкват котвата надолу.

Котвата се смазва и охлажда от горивото, което протича покрай нея.

Пинцип на действие

cr_valve_bosch

Клапанът за регулиране на налягането има два затворени контура на управление:

  •  По-бавен, затворен електрически контур за задаване на променлива средна стойност на налягането в горивната релса
  • По-бърз, хидромеханичен контур за изглаждане на високочестотните пулсации на налягането.

Неактивиран клапан за регулиране на налягането

  •  Високото налягане, налично в горивната релса или при изпускателния отвор на помпата високо, налягане действа на клапана за регулиране на налягането посредством горивото. Тъй като незахраненият електромагнит не упражнява сила, силата на високото налягане е по-голяма от тази на пружината Клапанът за регулиране на налягането се отваря в по-малка или по-голяма степен в зависимост от количеството нагнетено гориво. Пружината е оразмерена така че да поддържа налягане от приблизително 100 bar.

Активиран клапан за регулиране на налягането

  • Когато налягането във веригата под високо налягане трябва да бъде повишено, силата на електромагнита се добавя към тази на пружината. Клапанът за регулиране на налягането се активира и затваря, докато между високото налягане и общата сила на електромагнита и пружината се установи равновесие. В този момент клапанът остава в частично отворено положение и поддържа постоянно налягане. Колебанията в количеството нагнетено гориво от помпата високо налягане и подаденото от горивната релса към дюзите гориво се компенсират чрез промяна на отвора на клапана. Магнитната сила на електромагнита е пропорционална на силата на управляващия ток. Управляващият ток се изменя посредством ши-рочинно импулсна модулация. Импулсна честота от 1 kHz е достатьчно висока за предотвратяване на неблагоприятно движение на котвата или колебания в налягането в горивната релса.

Dieselparts
error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ

Този сайт използва "бисквитки". Прочетете повече.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close