Сензори за налягане в Common Rail системите

Датчици / сензори за налягане на горивото
Какво представлява датчика? Какво прави той?

Вашите дизелови двигатели с Common Rail горивна система са оборудвани със сензор за налягане на горивото.

В европейските автомобили най-често срещаната марката е Bosch последвана от Delphi, Siemens и Denso.

Сензорът за налягане на горивото изпраща сигнал за налягането в горивната релса до компютъра на автомобила. Рейла съдържа дизелово гориво под налагане готово да бъде впръскано в цилиндрите когато инжекторите бъдат отворени. Когато налягането в релсата е над допустимото  датчика  изпраща сигнали до компютъра за налягането в рейла. Компютъра контролира налагането в рейла чрез регулатора на налягане.

Датчика на налягане на горивото е монтиран рейла. Лесно се демонтира(когато двигателят е изгасен) извадете буксата с кабела и развийте по конвенционалния начин.

cr_valve_bosch

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ