Системи комън рейл за леки автомобили

Подкачване на гориво

В системите комън рейл за леки автомобили за подкачване на гориво към помпата високо налягане се използват електрически или зъбни помпи.

Системи с електрическа горивна помпа

Електрическата горивна помпа е или потопяема (в резервоара), или е монтирана на горивопровода (редова). Тя засмуква гориво през предфилтъра и го подкачва към помпата високо налягане под налягане от 6 bar. Максималният дебит е 190 л/ч. За да се гарантира бързо стартиране на двигателя, помпата се включва веднага щом шофьорът завърти запалния ключ. Така се натрупва необходимото налягане в магистралата под ниско налягане, когато двигателят стартира.

Горивният филтър (финият филтър) се монтира на захранващия горивопровод към помпата за високо налягане.

Piezo common rail dieselparts za 4 cilindrov dvg

Пример на трето поколение комън рейл за двуактиваторен 4-и,илиндров двигател – с подкачваща помпа в резервоара

 

 1. Помпа за високо налягане (СР1Н) и измерителен уред
 2. Горивен филтър със сепаратор на вода и подгревател (опция)
 3. Резервоар
 4. Предварителен филтър
 5. Горивна шина
 6. Датчик за налягането в шината
 7. Дюзи с пиезоелемент
 8. Клапан за регулиране на налягането
 9. Електрическа горивна помпа

 

 

Системи със зъбна помпа

Зъбната помпа е монтирана към помпата високо налягане и се задвижва от входящия й вал. По този начин зъбната помпа започва да подкачва гориво едва след като двигателят е запалил. Дебитът зависи от оборотите на двигателя и достига до 400 л/ч при налягане до 7 bar.

В резервоара има предфилтър. Финият филтър се намира в захранващия горивопровод към зъбната помпа.

 

 1. Помпа за Високо налягане (СРЗ) със зъбна подкачваща помпа и дозиращ възел
 2. Горивен филтър със сепаратор на вода и подгревател (опция)
 3. Резервоар
 4. Предварителен филтър
 5. Горивна шина
 6. Датчик за налягането в шината
 7. Дюза с електромагнитен клапан
 8. Клапан за регулиране на налягането
 9. Функционален модул (разпределител)

 

 

Комбинирани системи

Има приложения, в които се използват едновременно и двата типа помпи. Електрическата горивна помпа подобрява реакцията при стартиране, особено при топъл старт, тъй като дебитът на зъбната помпа е по-нисък, когато горивото е горещо и следователно по-малко плътно, както и при ниски обороти на помпата.

 

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ