super-diesel-filtur   Експлоатационната надежност на горивните системи в голяма степен зависят от филтрирането на горивото. Опитът показва, че недобре филтрираното гориво е причина за около 50% от всички случаи на нарушена работоспособност на горивната система и 75% от случаите на повишено износване и излизане от строя на горивните помпи. Голямо влияние оказва чистотата на течността и върху работата на хидравличните елементи с цилиндрични плунжери.
    Горивото се замърсява с механични примеси. Те могат да се съдържат в него преди наливането в резервоара, да попадат в момента на наливането и да се отделят в системата като остатъци от абразивните материали за окончателна обработка на детайлите, продуктите от износването на триещите се повърхнини, частици окалина, ръжда и др. При недостатъчна изолация на резервоара от околната среда значително влияние върху замърсяването оказва попадналият прах. Най-опасни в това отношение са частиците с размерите на хлабините между триещите се повърхнини на елементите.
    За да се предпазят елементите на горивната система от вредното действие на механичните примеси, които замърсяват горивото, и с това да се повиши срокът на тяхната надежност, необходимо е горивото да се филтрира щателно. Филтрирането се извършва със специални филтриращи елементи, които по принцип на действие се разделят на филтри с механично действие и силови сепаратори (очистватели).
В горивните системи се употребяват предимно филтри с механично действие. Филтрирането при тях се извършва чрез преминаване на горивото през порите или отворите на филтриращ елемент (филтрация), които отделят всички механични примеси с размери, по-големи от техните. Това определя и степента на филтрирането.
По степента на филтриране филтрите се разделят на следните типове: за грубо филтриране (d>0,1 mm); за нормално филтриране (d=0,01-0,10 mm); за фино филтриране (d=0,005-0,1 mm) и за особено фино филтриране (d=0,001=0,005 mm).

Хартиени филтри

Те се отнасят към групата филтри за нормална филтрация. Хартиеният филтриращ елемент се изпълнява като цилиндър, чиито стени са нагънати за увеличаване на филтриращата повърхнина и се поддържат от метална рамка. При качествена хартия филтърът задържа около 75% от твърдите частици с размер d=0,004-0,005 mm. Независимо от това степента на филтриране за този тип филтър не превишава 0,007-0,01 mm. За нейното повишаване се употребяват многослойни филтри.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ