Кавитация при горивонагнетателните помпи

Кавитация при горивонагнетателните помпи Явлението кавитация, наречено още студено кипене на течността, се среща при теченията, за които динамичното налягане на течността...

Пиезокристални инжектори

За контрол на впръскващите клапани, новите Common Rail пиезо инжектори са c бързодействащ възбудител, изработен от пиезокристал с цел контрол на впръскващия...

Радиална помпа (СР4)

Радиална помпа (СР4) Модификации СР4 е помпа за високо налягане с управление на подаваното гориво от страната под ниско налягане посредством дозиращ...

Пиезоелектрични дюзи

Пиезоелектрични дюзи Устройство и изисквания Устройството на пиезоелектричната дюза е илю­стрирано схематично, разделено на основните си модули: модул на пиезоактиватора хидравличен съединител...

Дюза с електромагнитен клапан

Дюза с електромагнитен клапан Устройство Дюзата може да бъде условно разделена на няколко функционални модула: безщифтов разпръскван хидравлична усилваща система електромагнитен клапан....

Система комън рейл (common rail)

Система комън рейл (common rail) При системата за впръскване на гориво тип комън рейл функциите по създаване на налягане и впръскване на...

Радиална помпа BOSCH (СР1)

Радиална помпа (СР1) Устройство Задвижващият вал в корпуса на CP 1 е монти­ран в централен лагер. Помпените елементи (3) са подредени радиално...

ПОЗВЪНЕТЕ
УПЪТВАНИЯ